Smile Credit IFN S.A. este o este o instituție financiară nebancară cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 58, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530 iar în Registrul General al B.N.R. sub nr. RG-PJR-41-010308/2016 și în Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-33-110111/18.05.2018. Toate informațiile de pe acest site sunt deţinute de Smile Credit IFN S.A care poate modifica în oricând conținutul acestuia fără nicio informare prealabilă.

Date   personale   prelucrate

Prin politica de protecție a datelor personale este reglementat modul de utilizare și stocare a datelor dumneavoastră. Puteți accesa politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal la secţiunea Politica de confidenţialitate.

SMILE CREDIT IFN S.A. este un operator de date cu caracter personal. Colectăm urmatoarele dumneavoastră tipuri de date personale:

- Nume și prenume

- E-mail

- Număr de telefon

- Adresa de domiciliu/adresa de corespondență

- CNP, serie și număr carte de identitate

- Date cont/card bancar

- Angajator

- Vechimea în munca la actualul angajator și vechimea integrală în muncă

- Date privind venitul

- Starea civilă

- Studii

- Ocupația actuală

- Alte împrumuturi contractate

- adresă IP.

Pentru a vă putea oferi serviciile SMILE CREDIT IFN S.A. avem nevoie de datele dumneavoastră personale. Astfel, vom colecta  următoarele date:

Numele și prenumele, CNP-ul, seria și numărul cărţii de identitate, adresa de domiciliu dar și de corespondență – avem nevoie de toate aceste date pentru furnizarea serviciilor de creditare care pot fi accesate prin intermediul site-ului nostru.

E-mail – adresa de e-mail este necesară pentru a vă furniza serviciile la crearea contului de utilizator și pentru a vă ţine la curent cu stadiul cereriii de credit completate online sau a  creditului aflat în derulare.

Numărul de telefon – prin intermediul acestuia vă vom contacta pentru a vă oferi informații cu privire la cererea de credit sau a creditului aflat în derulare.

Datele contului bancar –  sunt necesare pentru virarea împrumutului.

Datele cardului bancar – pentru completarea cereriii de credit care necesită validarea cardului și pentru colectarea ratelor scadente sau restante.

Angajatorul, vechimea în muncă, date privind venitul, starea civilă, studii, ocupație actuală,    alte   împrumuturi   contractate - sunt necesare pentru   aprecierea   eligibilității   clientului.

Adresa IP(filtrarea și detectarea atacurilor din internet) și Informații credit SMILE CREDIT

– informațiile despre dumneavoastră vor fi păstrate în baza internă de date pentru a ne permite să vă oferim o experiență personalizată şi sunt necesare pentru funcționarea site-ului  www.12rate.ro.

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal:

- pentru Newsletter

Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a comunica mesajele într-un mod mai personal.

E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul prin care vă  ţinem la curent cu noutăți despre produsele și promoțiile noastre.

- Comportament   online

Istoricul navigării – sunt informații partajate cu partenerii nostri descriși în politica de cookies în vederea livrării unor oferte personalizate. Puteți vedea politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal la sectiunea politica de confidentialitate.

Cum   sunt   prelucrate   datele  personale?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de societatea noastră.

Datele tale cu caracter personal necesare acordării unui împrumut ar putea ajunge cu consimțământul tău și conform legislației în vigoare la Biroul de Credit, ANAF, Centrala Riscurilor de Credit, Banca Naţională a României. În cazul acordării unui împrumut, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea ajunge la colaboratori terţi pentru furnizarea unor servicii externalizate privind recuperarea creanțelor sau care centralizează informații privitoare la istoricul de credit al clienţilor ori au un rol de supraveghere și control.

Datele dumneavoastră cu caracter personal privitoare la istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri pe care îi regăsiţi în politica noastră de cookies. Vă rugăm să consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

Perioada   de   stocare   a   datelor

Pentru identificarea perioadei pentru care vor fi prelucrate datele personale,   vom lua în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor dumneavoastră contractuale, regulamentele Băncii Naţionale a României, termenele de arhivare prin legea arhivării, ordinul ministrului de finanțe şi A.N.A.F. În plus pentru garanțiile prin consimțământ durata este atâta timp cât acesta este în vigoare.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă oferi acces la produsele şi serviciile noastre, nu vom putea să incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitați sau nu vom putea executa contractul de creditare în care sunteți/veți fi parte. Pe parcursul colectării datelor cu caracter personal, câmpurile obligatorii vor fi marcate distinct iar necompletarea acestora va face imposibilă continuarea aplicării online.

Care   sunt   drepturile   dumneavoastră?

Dacă aveţi suspiciunea că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveţi dreptul să solicitați verificarea acestor informații, să le rectificaţi sau să cereţi ștergerea lor,   să   solicitați   restricționarea   prelucrării   sau   să   vă   opuneţi   prelucrării   și  de asemenea aveţi dreptul la să le portaţi. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactaţi prin email: dpo@smilecredit.ro